Fytoestrogeny

Fytoestrogeny jsou látky rostlinného původu, které se v zažívacím traktu mění na látky s estrogenními účinky. V některých zemích jsou stále častěji doporučovány jako „přírodní alternativa“ hormonální substituční terapie.

Čím jsou názory na prospěšnost fytoestrogenů pro zdraví žen v postmenopauze podloženy?

V průběhu menopauzální konference ve Vídni v roce 2002 ukázala skupina německých kliniků, že mast s lokální inhibicí aromatázy (enzym, který inhibuje lokální tvorbu nádorového promotéra – estradiolu z testosteronu) vyrobená z extraktu z červeného jetele může mít statisticky významný vliv na snížení metastází u žen s pozitivně estrogenně závislou rakovinou prsu. I když, samozřejmě tato záležitost je podrobena dalšímu zkoumání. Dále vědci uvádějí, že fytoestrogeny ze soji i z červeného jetele, můžou mít kardioprotektivní účinek. Rovněž může napomáhat k úpravě nepravidelností menstruačního krvácení a mírně přispívat ke zlepšení nálady. Bylo též vědecky dokázáno, že stimulace estrogenových receptorů v prsou, komplexem přírodních rostlinných látek fytoestrogenů, vede ke zvětšení prsů. Přírodní fytoestrogeny totiž způsobují, že prsní žláza začne opět růst a produkovat novou tkáň, čímž dochází ke zvětšování a zpevňování poprsí.

Na otázku, co odlišného dělají ženy z asijských kultur mezi, které patří například japonská nebo čínská, ale také komunity mexických Indiánů, že netrpí tolik problémy přechodu, se dá odpovědět jednoduše. Jinak se stravují. V asijské populaci dlouhodobě konzumují sójové boby, hodně zeleniny a ryb. Ženám mexických Indiánů prospívá konzumace yamu (jeho kořeny jsou sladké a plné přírodního progesteronu). V běžné stravě evropských žen se však fytoestrogeny vyskytují pouze v malém množství a jejich doplňování formou potravních doplňků je dobrým řešením, zejména u žen starších 40 let.

Intenzivní výzkum se zaměřil na tyto poživatiny a byly identifikovány biologicky účinné substance, které jsou svým farmakologickým projevem velmi podobné fyziologickým hormonům žen. Proto jsou tyto substance nazývány fytoestrogeny, správněji isoflavonoidy, neboli isoflavony. Isoflavony ze sóji a z červeného jetele jsou molekuly podobné estrogenům. Jsou nejlépe probádanými fytoestrogeny. V rostlinách účinkují jako antioxidanty, jako lapače volných radikálů. Isoflavony jsou široce rozšířené skupiny látek, vyskytujících se hlavně v květech, lístcích a plodech rostlin. I když jsou isoflavony nazývány fytoestrogeny, nejsou totožné s estrogeny, plní konstruktivní ochranu buněk, aniž by vykazovaly schopnosti buněčné proliferace (dělení). Isoflavony můžeme chápat jako přírodní „anti-aging“ (proti stárnutí) součásti rostlin, protože m.j. ochraňují samu rostlinu od ničivého agresivního slunečního záření. Dokazuje to fakt, že rostliny ve vysokých horách mají větší obsah isoflavonů. Extrakt z červeného jetele, obsahující isoflavonoidy daidzein, genistein, formononetin a biochanin A, má díky jejich vysokému obsahu významnou schopnost lapat volné radikály. Sója obsahuje pouze daidzein a genistein. Isoflavony projevují silnou estrogenní aktivitu, neboť vykazují silnou afinitu (přilnavost) k estrogennímu receptoru-beta (beta-ER) a zároveň i slabou afinitu k estrogennímu receptoru-alfa (alfa-ER). U lidí vykazují ne-genitální vlastnosti, jako např. ochranu před osteoporózou a ochranu cév před aterosklerózou. Navíc, na rozdíl od „špatného“ estrogenu a xeno-estrogenů, vykazují schopnost ochrany před nádorovým onemocněním, protože isoflavony mají větší selektivní vazbu na beta-ER (tím brání vazbě „špatného“ estrogenu nebo xeno-estrogenu, které pak nemohou buňku stimulovat k dělení). Červený jetel má dokonce schopnosti inhibice aromatázy (hormon, přeměňující testosteron v tukové tkáni na estrogeny). Podle nejnovějších zpráv mají isoflavony i anti angiogenetické vlastnosti (zabraňují nádoru, aby si pro svojí výživu tvořil nové cévy, bez kterých by nemohl dál růst). Také se prokázalo, že významně snižují množství estrogenních a androgenních receptorů v nádorových buňkách například prostaty, což taky významně snižuje malignost těchto buněk. Epidemiologické práce pozitivně demonstrují, že isoflavony snižují riziko rakoviny, zvláště pak prsu, prostaty, tlustého střeva a dle posledních objevů i nádoru ovaria (vaječníků). Isoflavony z červeného jetele mají také afinitu jak k androgennímu, a – což je zásadní k potlačení estrogenové dominance – k progesteronovému receptoru. Androgenní progesteronový receptor je důležitý např. pro vylepšování nálady, tudíž červený jetel dobrou volnou. Kdo by měl fytoestrogeny užívat? Určitě ženy v premenopauzálním věku, které si chtějí aktivně vychutnat další léta zralé dospělosti a preventivně se vyhnout zdravotním komplikacím. Dále fertilní ženy, u kterých se projevují zdravotní problémy navozené estrogenovou dominancí. Těhotné a kojící matky by případné užití měly konzultovat s odborným lékařem. Ženy, které prodělaly nebo prodělávají některé závažné onemocnění související s přechodem, by měly tento produkt pravidelně užívat, případně i s farmakologickou léčbou a s dalšími přírodními léčivými prostředky.

Zní to paradoxně, ale z užívání Woman Aktiv mohou mít prospěch i muži. Mám na mysli muže, kteří se léčí na benigní zvětšení prostaty. Zvlášť bych to doporučil těm mužům, kteří se léčí nebo prodělali léčbu karcinomu prostaty – viz výše uvedené antikancerózní efekty isoflavonů červeného jetele.