Polysacharidy

Mucinózní polysacharidy – MPS

Monosacharidy a polysacharidy: Acemannan, arabinosa, galaktosa, glukosa, mannosa, rhamnosa, xylosa, kyselina hexuronová, kyselina glukuronová, kyselina galakturonová, celulosa.

Jsou to ,,složité“ cukry, které se podle délky svého molekulárního řetězce dělí do 4 skupin.

Prof. Dr. Ivan Danhof z University of Texas objasnil, jaké zdravotní účinky mají jednotlivé skupiny:

1. skupina – protizánětlivé a krevní cukr normalizující mucinózní polysacharidy (MPS). Jsou to krátké (50 – 600 molekul obsahující MPS) řetězce, které redukují zánětlivou reakci provázející nemoci jako ulcerózní kolitida, artritida a gastrický reflex, který se lidově označuje jako pálení žáhy. Pomáhají snižovat krevní cukr u diabetu (cukrovky) typu I a II.

2. skupina jsou tzv. zametači volných radikálů. Tvoří je střední (do 1500 molekul MPS) řetězce. Jsou to velmi efektivní vnitrobuněčné antioxidanty a zametači volných radikálů, což je velmi důležité při prevenci a léčbě arteriosklerózy, srdeční choroby a Parkinsonovy choroby.

3. skupina jsou antipatogenní  mukopolysacharidy. Jsou označovány jako dlouhé (obsahující do 5000 molekul MPS) řetězce. Mají přímý antibakteriální, antivirový, antifungicidní (protiplísňový) a antiamébový (proti prvokům) efekt.

4. skupina jsou stimulanty imunitního systému (IS). Jsou to velmi dlouhé (až 9000 molekul MPS) řetězce. Imunomodulující, to znamená, že příznivě ovlivňují funkci imunitního systému. Když je aktivita IS nízká, tak ji posílí a když naopak je pro organismus nepříznivě vysoká, tak ji utlumí. MPS mají díky imunomodulaci významný léčivý efekt při boji s AIDS, chronickým únavovým syndromem, různými chronickými infekčními chorobami, onkologickým onemocněním, srdečním onemocněním, autoimunitním onemocněním a s mnoha dalšími, imunitou podmíněnými chorobami.

A jakým mechanismem to MPS činí? Bylo prokázáno, že např. MPS molekuly aktivují makrofágy (tzv. „velké požírače“), což produkuje kaskádu léčivých efektů: zvyšuje se fagocitóza (pozření) infikovaných nebo poškozených buněk, zvyšuje se hladina interleukinů a interferonů v těle (tyto substance bílkovinné povahy slouží ke komunikaci mezi jednotlivými imunitními buňkami a jejich populacemi), což zvyšuje počet a odpověď t-lymfocytů a monocytů, dochází k hojení ran zvýšením aktivity fibroblastů. MPS stimulují produkci takzvaného tumor nekrotizujícího faktoru TNF, který ničí nádory blokem tvorby krevních cév. Tato skupina velmi dlouhých polysacharidů se může různými vlivy (např. teplo, enzymy) rozložit na menší molekuly a tím se může ztratit jejich imunomodulační funkce. Proto je důležité jestli-že chci využít zdravotních efektů těchto látek mít prvotřídní a šetrně zpracovaný produkt.